BWV 131 online

Amsemble zingt:

J.S. Bach Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir  (BWV 131)

Uitvoerenden:
Kamerkoor Amsemble
Swes Barokorkest
David du Crocq tenor
Benjamin Bakker bas/dirigent

Opnamelocatie: Waalse Kerk Amsterdam | Audio: Paul Peter Polak | Montage: Sander Cijsouw

TEKSTEN

1. Koor

»Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. ‘Uit de diepte roep ik tot u, Heer,
Herr, höre meine Stimme, Heer, hoor mijn stem,
laß deine Ohren merken laat uw oren luisteren
auf die Stimme meines Flehens!« naar de stem van mijn gesmeek!’
   

2. Aria / Duet (B, S)

(B)»So du willst, Herr, Sünde zurechnen, (B:) ‘Als u, Heer, de zonde wilt toerekenen,
Herr, wer wird bestehen?« Heer, wie zou dan standhouden?’
(S)Erbarm dich mein in solcher Last, (S:) Ontferm u over mij nu ik deze last draag,
nimm sie aus meinem Herzen, neem die weg uit mijn hart,
dieweil du sie gebüßet hast omdat u ervoor hebt geboet
am Holz mit Todesschmerzen, aan het kruis met dodelijke pijnen,
(B)»Denn bei dir ist die Vergebung, (B:) ‘Want bij u is de vergeving
daß man dich fürchte.« opdat men u vreest.’
(S)auf daß ich nicht mit großem Weh (S:) zodat ik niet heel smartelijk
in meinen Sünden untergeh, in mijn zonden onderga
noch ewiglich verzage. en niet eeuwig moedeloos word.

3.    Koor

»Ich harre des Herrn, meine Seele harret, ‘Vurig verwacht ik de Heer, mijn ziel verwacht hem,
und ich hoffe auf sein Wort.« en ik hoop op zijn woord.’
   

4. Aria / Duet (T, A)

(T)»Meine Seele wartet auf den Herrn ‘Mijn ziel wacht op de Heer
von einer Morgenwache bis zu der andern.« van de ene morgenwake tot de andere.’
(A)Und weil ich denn in meinem Sinn, En omdat ik in mijn geest,
wie ich zuvor geklaget, zoals ik al eerder klaagde,
auch ein betrübter Sünder bin, ook een bedroefde zondaar ben,
den sein Gewissen naget, aan wie zijn geweten knaagt,
und wollte gern im Blute dein wil ik graag in uw bloed
von Sünden abgewaschen sein van zonden schoongewassen worden
wie David und Manasse. zoals David en Manasse.
   
   

5. Koor

»Israel, hoffe auf den Herrn; ‘Israel, hoop op de Heer;
denn bei dem Herrn ist die Gnade want bij de Heer is genade
und viel Erlösung bei ihm. en veel verlossing is er bij hem.
Und er wird Israel erlösen En hij zal Israël verlossen
aus allen seinen Sünden.« van al zijn zonden.’

Hartelijk dank voor het kijken en vergeet niet een reactie te geven op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/amsemble/  Dankjewel !

www.amsemble.nl

Ik geef graag een donatie aan Amsemble: klik hier 
Ons pagina op Geef.nl