Pr 20 | Maarten Luther

PROJECT 20: BACHSERIE ZUNDERDORP
Maarten Luther

Zo 8 oktober 2017 | Dorpskerk Zunderdorp
16:00 uur

In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van Europa. Bach groeide zo’n 200 jaar na Luther op in dezelfde omgeving waarin ook Luther leefde. Zijn denken is sterk door dat van Luther bepaald. Luther wist dat muziek een belangrijk middel was om de boodschap van de reformatie te verspreiden. Hij schreef zijn liederen daarom in de volkstaal, bedoeld om thuis en in de kerk te zingen. Bach was een groot liefhebber van Luther en gebruikte veel van zijn muziek en teksten in zijn cantates en de Matthäus Passion.
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62) en Schwingt freudig euch empor (BWV 36) zijn de twee cantates die Amsemble uitvoeren naast een van de bekendste Lutherliederen, Ein feste Burg ist unser Gott van G.F. Telemann.

Amsemble & ABC Orkest
Benjamin Bakker dirigent

Zondag 8 oktober, 16:00 uur |Dorpskerk Zunderdorp

kaarten: €10,00 bij de ingang v.d. kerk (vanaf 15:30 uur)