Komende projecten

CD Opname Daan Manneke | 2,3 september 2017

Amsemble & friends

Vincent van Amsterdam accordeon
Benjamin Bakker dirigent

Afgelopen jaar heeft Amsemble samengewerkt met accordeonist Vincent van Amsterdam. Tijdens dit project werken we nauw samen met componist Daan Manneke. De uitgevoerde werken worden op verzoek van de componist vastgelegd op CD.
Opnamedagen  2 en 3 september 2017.

 

BACHSERIE ZUNDERDORP
Maarten Luther, 8 oktober 2017

Amsemble & ABC Orkest
Benjamin Bakker dirigent

In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van Europa. Bach groeide zo’n 200 jaar na Luther op in dezelfde omgeving waarin ook Luther leefde. Zijn denken is sterk door dat van Luther bepaald. Luther wist dat muziek een belangrijk middel was om de boodschap van de reformatie te verspreiden. Hij schreef zijn liederen daarom in de volkstaal, bedoeld om thuis en in de kerk te zingen. Bach was een groot liefhebber van Luther en gebruikte veel van zijn muziek en teksten in zijn cantates en de Matthäus Passion.
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62) en Schwingt freudig euch empor (BWV 36) zijn de twee cantates die Amsemble uitvoeren naast een van de bekendste Lutherliederen, Ein feste Burg ist unser Gott van G.F. Telemann.

Zondag 8 oktober, 16:00 uur |Dorpskerk Zunderdorp

kaarten: €10,00 bij de ingang v.d. kerk (vanaf 15:30 uur)